Проект BG05M9OP001-1.008- 2009 “Осигуряване на добри и безопасни условия на труд в „СИГДА“ ООД“

  МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ОПЕРАТИВНА ПРОГДАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“     На 14.06.2017 година, „СИГДА” ООД сключи административен договор за представяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси ” 2014 – 2020, процедура чрез подбор на проекти BG005M9OP001-1.008 “Добри и безопасни условия на труд […]

Проект BG05M9OP001-1.008- 2009 “Осигуряване на добри и безопасни условия на труд в „СИГДА“ ООД“ Read More »