Част от партньорите и клиентите на логистична фирма Сигда ООД

Причините за успехът на логистична фирма СИГДА ООД е предоставянето на сигурност и спокойствие на техните партньори и клиенти.

Фирма Агрополихим е дългогодишен клиент, партньор със SIGDA  Rhenus logistics e партньор, клиент с нашата транспортна фирма       Дългогодишна съвместна работа с Каолин с фирма Сигда оод

port ruse е партньор,клиент с нашата логистична фирма     Solarpro HOLDING се занимава с домашни електроцентрали и е партньор със SIGDA OOD  дългогодишен партньор, клиент е папас олио

trident freight е клиент, партньор със SIGDA OOD                                    фирмата port varna е дългогодишен клиент, партньор с нашата фирма                      Фирма Solvay е партньор - клиент със sigda ltd

Ida connerce group ltd е наш партньор, клиент. zsk bdinci ead                      decaphos - дългогодишен партньор, клиент с нашата логистична фирма

Ако имате въпроси, моля попълнете контактната форма.

Scroll to Top